Tổng hợp link Kiến thức Nghiệp vụ Ngân hàng Miễn phí mùa dịch

Nghiệp vụ chuyên môn Ngân hàng là kiến thức cần được tích lũy từ kinh nghiệm làm việc nhiều hơn là có thể tổng hợp từ các nguồn thông tin trên internet. Và càng khó xác định đâu là nguồn thông tin mang tính cập nhật và chính xác để đọc, học, hiểu & áp dụng. Nếu bạn đang chưa biết gì về Ngân hàng, chưa biết phải chuẩn bị phỏng vấn thế nào cho hiệu quả hoặc kiến thức nền tảng của bạn về vị trí thi tuyển đang rất mơ hồ thì đây là các nguồn thông tin hữu ích đến bạn.

Bốn sai lầm thường gặp của sinh viên khi thi tuyển Ngân hàng

Kế toán doanh nghiệp cơ bản (Dành cho người mất gốc)

Khóa học “Ngôn ngữ cơ thể” dành cho nhân sự ngành ngân hàng

Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại – Bài giảng của TS. Lê Thẩm Dương

Hướng dẫn thực hiện Đăng ký Giao dịch đảm bảo trực tuyến

Kỹ thuật phân biệt “Tiền thật – Tiền giả” dành cho Giao dịch viên Ngân hàng

Hướng dẫn đọc Báo cáo Tài chính – TS. Lê Thẩm Dương

Phân tích Báo cáo Tài chính Doanh nghiệp Cơ bản

Xem thêm nội dung Đào tạo Nghiệp vụ để Thi tuyển & Làm việc tại Ngân hàng qua UB Academy. Đăng ký Tư vấn miễn phí !

Site Footer