Cách Phân tích & tiếp cận khách hàng mục tiêu – Bài học từ lão ăn mày

Định viết một bài hướng dẫn chi tiết về cách phân tích & tiếp cận khách hàng mục tiêu, nhưng có lẽ không cần thiết nữa nếu các bạn đọc xong câu chuyện dưới đây.Chú ý: Hãy vận dụng nó thành của mình nhé, cố gắng cá biệt hóa tối đa các tình huống có thể với bản thân và các đối tượng liên quan gần gũi nhất với các bạn. Câu chuyện bắt đầu:  Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Levi’s ra khỏi

Xem thêm

Site Footer