Listening – Luyện kỹ năng nghe tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa học Listening – Luyện kỹ năng nghe tiếng Anh cho người mất gốc được thiết kế hoàn toàn bằng Tiếng Anh với cấu trúc rõ ràng. Khóa học có sẵn transcripts (file nội dung audio) đi kèm để người học có thể đối chiếu, kiểm tra và đánh giá mức độ nghe của mình. Ngoài ra khóa học thiết kế sẵn các bài test (kiểm tra) sau mỗi phần để giúp học viên có thể đánh giá kết quả.

Xem thêm

Tổng hợp link Kiến thức Nghiệp vụ Ngân hàng Miễn phí mùa dịch

Nghiệp vụ chuyên môn Ngân hàng là kiến thức cần được tích lũy từ kinh nghiệm làm việc nhiều hơn là có thể tổng hợp từ các nguồn thông tin trên internet. Và càng khó xác định đâu là nguồn thông tin mang tính cập nhật và chính xác để đọc, học, hiểu & áp dụng. Nếu bạn đang chưa biết gì về Ngân hàng, chưa biết phải chuẩn bị phỏng vấn thế nào cho hiệu quả hoặc kiến thức

Xem thêm

Site Footer